Script - As - Methode (SAM)

 

 

De Sam is een doeltreffende methode om emotionele blokkades en problemen uit een al dan niet ver verleden op te ruimen om daarna vanuit een totale overgave te kunnen leven in het hier en nu. Ook relationele problemen kunnen met deze methode aangepakt worden. Door middel van kleuren en schrijven laat je je hersenen, je handen en je gevoel samenwerken zodat het evenwicht tussen lichaam en geest zich terug herstelt. Door je handen te gebruiken kan je dat wat in je onderbewuste leeft naar boven halen, zichtbaar op papier. Je bewust maken van wat het betekent, erkenning geven en dan loslaten. Het is even simpel als een fout ontdekken in iets en het herstellen. Al snel merk je dat je jezelf bevrijdt van angst, verdriet, depressie, stress, pijn, enzovoort.

Bij de SAM- methode gaan we te werk volgens een zevenstappen systeem. Met het risico om de methode te kort te doen zal ik trachten de zeven stappen kort weer te geven.

 

Stap 1 Schrijven – tekenen en kleuren

Door te schrijven/tekenen en te kleuren stopt het denken. Daardoor kan je gaan VOELEN wat er in je omgaat. Je staat open om jezelf bewust te maken en jezelf te begrijpen.

 

Stap 2 Bewust worden

In deze stap laten we doordringen wat er losgemaakt is in stap 1 en geven we de gevoelens een naam en vergelijken we wat je ontdekt heb met het leven van nu. Dit geeft erkenning.

 

Stap 3 Inzicht toelaten

Doordat bepaalde ervaringen zich voortdurend herhalen ontstaan er overtuigingen. Zolang deze onbewust doorwerken blijf je soortgelijke situaties aantrekken. We proberen hier dus de heersende overtuigingen te vinden.

 

Stap 4 Vergeven

Door te vergeven week je al wat aan je vastkleeft los, doe je afstand van schuld en kom je uit je slachtofferrol en in je eigen kracht. Vergeven ruimt het verleden op.

 

Stap 5 Dankbaar zijn

Alles in het leven heeft een doel namelijk het leren van een les. De mensen die jou pijn deden hebben eigenlijk heel kundig getoond wat jou overtuiging was en voor dit inzicht kunnen we onszelf en de anderen dankbaar zijn.

 

Stap 6 Affirmeren

Je gedachten bepalen je leven. We gaan hier dan ook oude programmaties, na het uitvoeren van de vorige stappen, ombuigen naar hun gezonde tegenpool. Hierdoor schep je je eigen werkelijkheid!

 

Stap 7 Verbranden

Door het letterlijk verassen van het oude word je gedeprogrammeerd en bevrijd van de oude emoties. De kracht van het verbranden is als het terug vruchtbaar maken van je eigen ziele-akker zodat je vanuit eigen keuzes je veld weer kan bezaaien en oogsten.

 

Wie hier meer wil over weten kan het boek "SAM .." van Ria Mattheusen bij ons bekomen aan de prijs van 27€ (incl verzendingskosten B; Nederland +2€).

Design by Joomla 1.6 templates