Spagyriek

Eén van de in onze praktijk meer gebruikte therapieën is de Spagyriek volgens Dr Zimpel. Spagyriek is een specifieke bereidingswijze van plantenextracten die teruggrijpt naar principes vanuit de alchemie. Een levensfilosofie die reeds meer dan 5 eeuwen oud is en die teruggaat tot de oude Egyptenaren. Deze is gebaseerd op het principe dat alle energetische processen hun oorsprong vinden in de enige energiebron waaraan we ons bestaan te danken hebben namelijk de zon en dat de wetmatigheden van de macrokosmos identiek zijn aan die van de microkosmos. In feite ligt alle informatie die voor ons mensen belangrijk is in de natuur opgesloten. We kunnen ons er mee voeden , we kunnen er via de zuurstof van leven en we kunnen onze disharmonieën door diezelfde natuur laten harmoniseren. De bereiding van de spagyrische essences is gebaseerd op de natuurlijke transformatieprocessen. Processen die, zeker wat betreft de hedendaagse spagyrische middelen, vooral onderzocht en gebruikt werden door Paracelcus (1493-1541). Door hun manier van werken hebben ze een invloed op de verschillende lichamen van een mens (Fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam).

Het woord spagyriek komt van het Grieks Spao = scheiden, uit elkaar halen en Ageiro wat betekend samenvoegen. De, in stukjes gehakte, planten worden, in een gesloten systeem, onderworpen aan een fermentatieproces met water en gist gedurende 42 dagen gevolgd door een zachte waterdamp distillatie waarbij de etherische oliën, de gevormde alcohol en andere vluchtige stoffen afgescheiden worden. Hetgeen achterblijft wordt uitgedampt, gedroogd en verast. Hierdoor worden de mogelijk giftige stoffen afgebroken. De assen, die rijk zijn aan mineralen worden daarna terug bij het distillaat gevoegd waardoor de oplosbare zouten en mineralen opgenomen worden in het distillaat. Na nog een rijpingsproces van 21 dagen wordt het bezinksel (caput mortem) afgefilterd en weggegooid. Het filtraat is de spagyrische essence; een planten extract met daarin de eigenschappen die we terugvinden in de homeopathie, de fytotherapie, de aromatherapie, de bachbloesems en voor wat betreft de aanwezige mineralen de oligotherapie en de Schuesslerzouten.

Op het ogenblik beschikken we over meer dan tachtig verschillende plantenessences die we onderling met elkaar kunnen combineren om zo optimaal synergetisch in te spelen op het probleem van de cliënt. De bereidingen worden gemaakt door apothekers die hiervoor een bijkomende opleiding hebben gehad.

Design by Joomla 1.6 templates