Homeopathie

In de homeopathie gaat men uit van het Similitudo-beginsel, het gelijke met het gelijkende behandelen. Hiermee bedoeld men dat een bepaalde stof, die bij een gezonde persoon bepaalde klachten veroorzaakt, toegediend onder verdunde, gedynamiseerde vorm, de zelfde symptomen kan genezen. Een voorbeeld maakt dit duidelijker. Wanneer men zeer veel sterke koffie drinkt krijgt men een onrustig gevoel, hartkloppingen, slecht inslapen en zo voort. Welnu wanneer iemand deze klachten vertoont gaat een homeopaat verdunde, gedynamiseerde koffie geven om deze klachten te verhelpen.  Het genezingsproces is het resultaat van het stimuleren, op energetisch vlak, van het zelfgenezend mechanisme van het lichaam.

Bij het bereiden van een homeopathisch middel  worden er steeds bepaald regels gevolgd. Men gaat het steeds verdunnen in verhoudingen 1/10 , de decimale verdunningen aangeduid met D of X, of 1/100 de centesimale verdunningen aangeduid door C, CH of K afhankelijk van de gebruikte methode. Na elke verdunning wordt het mengsel gedynamiseerd. Dit wil zeggen op een bepaald manier geschud.

In de homeopathie vindt men een aantal grote strekkingen gaande van de unitaire homeopathie, zij geven slechts één middel, soms zelfs maar één korrel, mee tot de complexisten die steeds meerdere, te vergelijken, middelen gaan samenvoegen tot één complex.

Design by Joomla 1.6 templates